Hamilelik anne adayının doğumunun öncesin de geçirmiş olduğu evreye denmektedir. Hamilelik evresi ise bebeğin anne adayının rahmine düşerek büyümeye başlaması ve doğum sürecine kadar devam eden evre olarak tabir edilmektedir. Özellikle gebelik sürecinde hem anne adayının hem de doğacak olan bebeğin sağlığı için alınacak bazı tedbirler ile gözetilmesi ve takip edilmesi gereken bir evredir.


Hamilelik döneminde bakım ve önemi
Çoğunlukla Hamilelik dönemindeki bakım anne adayı açısından çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu evreyi her türlü tedbirler göz önünde tutularak geçirmiş olan bir anne adayı hem daha emin olarak hem de çok daha kolay bir doğum süreci yaşamaktadır. Ayrıca anne karnındaki bebek ise daha da güven içersin de dünyaya gelmektedir. Çoğunlukla Hamilelik anne adayının yumurtası ile erkeğin sperminin kadının üreme organının bir parçası olan kanal da karşılaşarak yumurta ile spermin birleşmesi sonucun da döllenme meydana gelir ve bu durum bebeğin oluşması halidir.

GEBELİK TAKİBİ
Normal gebeliklerde (düşük riskli gebelikler) rutin olarak belli sıraya göre gerekli tetkikler yapılır.
Yüksek riskli gebeliklerde ise (çoğul gebelikler,preeklampsi, EMR, erken doğum tehdidi, 3. Trimestr kanamaları,fetal gelişim gerilikleri, annenin sistemik hastalıkları) ilave tetkik ve yakın takip gerektirir. Bunların nasıl ve ne zaman yapılacağına uzman doktor karar verecektir.

Düşük Riskli Gebeliklerde Uygulanması Gereken Tetkikler

İlk antenetal kontrolde
Hemogram
Tam idrar
Kan grubu ve gerekirse indrekt Coombs testi
Rubella lgG
VDRL yada RPR
HbsAg
Anti-Hiv(Gebenin onayı alınarak)


11-14 hafta : 11-14 hafta taraması
12-16 hafta : İdrar kültürü
16-20 hafta : MSAFP ve 3'lü test(11-14 taraması yapılmış ise sadece MSAFP taraması) , 4'lü veya integre test
18-23 hafta : Ultrason incelemesi
24-28 hafta : Diyabet taraması
30-34 hafta: Hemogram ve tam idrar tahlili , Rutin ultrason
 << Anasayfa'ya Dön

Etiketler :