Əlaqə +994(55) 462 01 71

Hamiləlik və Miyom

Miyomlar  uşaqlıq əzələsindən  qaynaqlanan, xərçəngləşmə olması olduqca düşük olan və bu səbəblə də  "yaxsı xasiyyətli" olaraq qəbul edilən bir  kütlələrdir.  Qadınlarda olduqca sıx  olaraq görülürlər və bu səbəblə də hamiləlik vaxtı ərzində də six rast gəlinir.

100 ana namizədindən dördün də ultrasonla izlədiyimiz zaman dördündə də  azı bir ədət miyom görünməkdədir.

Miyomlar  daha çox ilk hamiləliyini yaşayan ana namizədlərində daha çox görülə bilir.

Ana namizədinin yaşı ilərlədikcə hamiləlikdə miyom görulmə ehtimalı daha   da artar.

Miyomlar uşaqlıq iç  təbəqəsiynə yaxın  qonşuluq da ola bilər  bütünü ilə uşaqlıq əzələsi içində yerləşmiş ola bilir,  yada tamamı ilə uşaqlıq xarici  səthində yerləşmişdə ola bilir.

Miyomların  nadir hallarda hamilə qala bilməmə səbəbi ola biləcəkləri kimi, daha  çox hamiləlik zamanında  ortaya çıxması,  baş verə biləcək problemlər  bucağıdan önəmlidir və miyom olduğu bilinən bir ana namizədinin daha yaxın izlənilməsi lazımdır.

Diaqnoz hamiləlik olmadığı bir dövrdə edilən bir  mütəmadi USM ilə də qeydə alınabilir.

Xüsusi ilə də arxa duvarda yerləşmələri miyomların hamiləliyin daha iləridəki dövrlərində  diaqnozunun qoyulmasına problem yaradırlar.

Miyomların hamiləlikdə ortaya çıxardığı risklər nələrdir?

Hamiləlikdə miyomların ortaya çıxardığı risklər, ön planda uşaqlıq içində olduğu bölgəyə, ikinci planda isə miyomun böyüklüyü və miqdarı ilə bağlıdır.

hamilelik ve doğum
Xüsusi ilə submüköz və ya intramural yerləşimli olan və təkrarlayan düşüklərə, ərkən doğuma ,  dölün normal yerləşimi olan, baş aşağı xaricində anormal bir şəkildə yerləşməsinə, plasentanın ərkən ayrılmasına, uşaqlıq   sıxılmalarına problem yaradaraq doğuş sonrası qanamaya səbəb ola bilir. Yuxarıda sayılan vəziyyətlərin  çoxu qeysəriyyə ilə doğuş reallaşdığı zaman, miyomu olan ana namizədlərində qeyseriyye ilə doğuş riski çoxalmış olur.

Miyomalar östrojen hormonuna bağlı olaraq böyümə göstərdiyindən hamiləlikdə çoxalan östrojen ifrazının da təsiri çox böyükdür.

Xüsusi ilə ilk diaqnoz qoyulduğunda 6 sm və daha böyük olan miyomlar hamiləlikdə daha çox böyüməyə meyillilik göstərir.

Bəzən sürətlə böyümə nəticəsində miyomlar kifayət qədər  qidalana bilmədikllərindən  qan dövranı zəyifləyər və miyomda dejenerasyon (pozulma) adlanan hal ortaya çıxır.

Bu hal özünü qarında və xüsusi ilə də miyomun olduğu hissələrdə ağrı şəklində  özünü biruzə verər. Bu ağrı bəzi hallarda apandisit, plasentanın daha ərkən ayrılması və ərkən doğuş riskini çoxaltmış olur.

Miyomların dejenerasyonu daha çox 20-22 -ci həftələr arasında görülür və  doğuş prosesinin başlanmasına səbəb olur.

Hamiləlik öncəsində miyoma diaqnozu  qoyulması halında nə edilməlidir?

Hamiəlik dövründə ən sıx problem yaradan, miyomlar submükoz  xüsusiyyət olduğundan bu cür miyomlar tapıldıqlarında ümümilliklə hamilə qalınmadan,  öncə cərrahi yolla çıxarılmasına üstünlük verilir. Bunun üçün isə histeroskopi ya da açıq cərrahi yolu ilə həll edilir.

Miyoma çıxarılması üçün tətbiq edilən proseslər əməliyyat sonrası yapışıqlıq və ya buna bağlı olaraq,borularda tixanığlığa yol aça biləcəklərindən hamiləlik öncəsi dövrdə miyom prosesi edilməsi qərarı verilərkən, çox diqqətli olunmalıdır.

Daha öncəki bir hamiləlikdə miyomaya bağlı olaraq ortaya çıxdığı düşünülən bir halda, yeni bir hamiləlik öncəsində miyomanın çıxarılması daha uyğundur.

Hamiləlikdə miyoma diaqnozu qoyulduğu zaman nə edilməlidir?

 • Hamiləlik dövründə diaqnozu qoyulmuş ana namizədləri bütün hamiləlikləri dövründə daha yaxından izlənilməlidir.
 • Miyoması olan  ana namizədinin hər qarın ağrısı zamanı həkimə şikayətinin deməsi mütləqdir.
 • Miyoma ilə bağlı baş verə biləcək istənməyən halların uşaq və ana namizədlərinə ən az zərər verə biləcək şəkildə, müalicə
 • edilə bilməsi baxımından ana namizədinin bu məsələdə daha həssas olması lazımdır.
 • Hamiləlikdə  miyoma ilə bağlı olaraq  baş verən ən sıx hal dejenerasyon (pozulma) və buna bağlı olaraq baş verən ağrıdır.
 • Bu təxmini 10 % olaraq bilinir. Digər ağrı səbəbləri (apandisit, plasentanın daha ərkən ayrılması(ablasyo), ərkən doğum
 • təhdidini də  araşdırdıqdan sonra , dejenerasyona bağlı olaraq düşünülən ağrı ,  bu ağrılar ağrıkəsicilərlə müalicə edilir. 
 • Bölgəsəl olaraq isə isti və yaxud buz tətbiqi də kömək ola bilər.
 • Davam edən  bir hamiləlikdə miyoma çıxarılma prosedurları çox nadir olaraq edilir
 • Doğum kanalını tixayan və ya uşaqlıq gərilmələrini əngəl olan, doğum prosesini yavaşlatan miyomların varlığına qeysəriyyə
 • lazım olur,qeysəriyyə zamanında miyomun uşaqlığın alt qismini qapatdığı gözlənildiyindən uşaq rutin olaraq tətbiq olunan üfiqi
 • kəsiklə deyil, klassik uşaqlıq insizyonuyla ( saquli kəsiklə) çıxarılır.
 • Daha öncə miyoma prosesi geçirmiş bütün ana namizədlərində xüsusi ilə çox şiddətli ağrı və digər əlamətlərin varlığında
 • düşük bir  ehtiml olsada uterus rüptürü  də həmçinin diaqnozda düşünülməlidir.
 • Qeysəriyyə prosesi zamanında miyoma çıxarılması daha çox qanamaya səbəb ola biləcəyindən, uşağın çıxardırılması və
 • kəsiyə yaxın olan miyomalar xaric, ümümiliklə  üstünlük verilməməlidir.
 • Daha öncə miyomektamiya əməliyyatı geçirmiş olan ana namizədlərində doğum şəkli necə olmalıdır?
 • Proses zamanında uşaqlıq yolunda hər hansı bir problem görülmüş olarsa, bu zaman normal  doğum deyildə, qeysəriyyə
 • əməliyyatına üstünlük verilməlidir. Dəgər hallarda isə ana namizədi normal doğum edə bilər.
təqib edin!