Əlaqə +994(55) 462 01 71

Qadınlarda sonsuzluq səbəbləri və müalicəsi

Cəmiyyətimizin 15-20 %-nin öz şəxsi istəklərinə görə uşaqları olmaqdadır. Bu səbəblərin içində qadına aid səbəblərin  50% ətrafındadı. Qadın sonsuzluğunun ən önəmli səbəbi, hər ay  yumurtalıqlarının böyüməməsi lazım olan yerdə yumurtlaya bilməməsi və ya hər zaman edə bilməməsidir. Buna yumurtlama pozğunluğu(Ovulasyon pozğunluqları) deyilir. İkinci sıxlıqla görülən səbəb isə yumurtalıq kanallarının tutulmasıdır.

Yumurtalıq kanalları, yumurtalıqlardakı yumurtanı bağlayaraq içinə almaqda və daha sonra uşaqlıqdan gələn sperma ilə birlikdə mayalanmada, yumurtalıq kanalının içində olmaqdadır. Kanallarda tutulma, yapişqanlıq, yaxsi işləməmə və ya kanalın içindəki yumurta ilə spermanı bir-birinə yaxınlaşdıran milyonlarca balaca tükcüyün  funksiyasını itirdiyi zaman sonsuzluq baş verə bilir.

Yumurtalıq kanalındakı  problemlər ümümilikdə heç uşağı olmayanlarda deyil, bir uşağı olduqdan sonra, ikinci bir uşağı olamayanlarda da sıx görülə bilir.

Qadınlarda  Sonsuzluğun Səbəbləri Nələrdir ?

Qadınlarda sonsuzluğun üçüncü səbəbi də yumurtalıqlarda və ya periton dediyimiz qarın  pərdəsinin uşaqlıq və yumurtalıqları örtən  hissəsində yəni periton əmələ gətirən bəzi xüsusi xəstəliklərdir. Bu xəstəliklərin ən başında keçirmiş olduğumuz iltihaplar gəlir ki, bunlar da  pərdədə yapışıqlıqlara yol açaraq, yumurtalıqdan yumurtanın atılması və ya atılan yumurtanın yumurtalıq kanalına düşməsi və yaxud da kanalın fəaliyyətini davam etdirməsinə çətinlik törətmiş olur.

Həmçinində yenə bu bölgədə olan  və adını endometriozisdən alan,  dediyimiz xüsüsi bir xəstəlik də sonsuzluğa səbəb ola bilməkdədir.

Qadınlarda  Sonsuzluğun Səbəbləri Nələrdir ?

Endometriozisdə uşaqlığın hər ay  qanayan iç pərdəsinin bir hissəsinin bənzərləri qarnın içində olmaqda və hər ya bunlarda ay başı olaraq gedərək böyüyərək kistik  quruluş əmələ gətirir və yapişqanlığa səbəb olur. Bu da sonsuzluğa səbəb olmaqdadır və böyük cərrahi müalicələr edilməsi lazımdır. Qadınlarda uşaq ola bilməsi üçün uşaqlığın da normal  vəzifəsini icra etməsi lazımdır.

Uşaqlığın içinə uşağın böyüyə biləcəyi yerdəki iltihabı və ya doğuşdan olan bəzi yapışqanlıqlar , poliplər, uşaqlıq içinə doğru böyüyən, doğuşdan əmələ gələn ürək şəklində uşaqlıqlar, cüt  uşaqlıqlar vs. Kimi səbəblərlə də hamiləlik çətinləşməkdə və bəzən də əmələ gələn uşaq  düşə bilir. Bunların da təbii ki cərrahi bir proseslə müalicəsi mümkün ola bilər.

Qadınlarda rastlanılan digər sonsuzluq səbəbi də uşaqlıq ağzı ifrazının çox  iltihablı olması halında spermlərin geçimini gücləşdirməsi və ya spermi öldürməsidir. Bəzi cütlüklər arasında  toxumaların  uyumsuzluğu və spermə qarşı  edilən bəzi maddələrin də spermi öldürməsi mümkündür.

Bu uşaqlıq ağzi problemi  son illərdə  gedərək əhəmiyyətini itirərək və gərçək bir  sonsuzluq səbəbi olduğu  haqqındaki fərziyyələri doğrulayir. Təbii ki sonsuzluğun ən önəmli səbəblərindən biri də qadın yaşıdır. Qadın yaşı artıqca yumurtanın sayısı azalmaqda, yumurtalama pozğunluğu, yumurtanın keyfiyyətinin pisləşməkdə və hamiləlik olsa belə ilk  günlərdə düşməkdə və daha sonraki aylarda daha çox itirilmə edilməkdədir.

Yumurta yaşlanması deyə adlandıra biləcəyimiz bu proses bu məsələ ananın klimaks yaşı ilə bağlıdır və hər ay başının üçüncü günü baxılan xüsusi testlərlə də yumurtalıq yaşı ilə bağlı təxmin etməkdə mümkündür.Günümüzdə qadının daha geç evlənməsi və uşaq sahibi olma yaşını ərtələməsindən yana yumurtalıq yaşlanması da buna bağlı olaraq sonsuzluq daha sıx rastlanmaqda və günümüzdə də çox iləri texnologiyaya rəğmən bunun çarəsi hələdə tapıla bilməmişdir.

təqib edin!